سوالات دروس کامپیوتر هنرستان
نمونه سوالات دروس کامپیوتر هنرستان (فنی - کاردانش) - طراحی صفحات وب - چند رسانه ای - رایانه کار - flash - ویژال بیسیک - سخت افزار - بسته های نرم افزاری - طراح امور گرافیکی - شبکه - بانک اطلاعاتی. فقط برای اس ام اس 09388684201 

سیستم عامل مقدماتی

دوم کاردانش - رایانه کار مقدماتی (ادامه مطلب)


نام و نام خانوادگی:                                                                   آزمون سیستم عامل مقدماتی      بخش اول

1-  کدام گزینه صحیح نمیباشد؟

الف) DVD – Rom قابلیت خواندن CD  را دارد

ب)  CD- Writer قابلیت خواندن و نوشتن روی CD را دارد

ج)CD-Rom  قابلیت خواندن DVD  را دارد

د) DVD – Writer قابلیت خواندن و نوشتن روی CD  را دارد

2- مراحل فرآیند راه‌اندازی کامپیوتر را نام ببرید.

3- با قرار دادن اشاره‌گر ماوس روی یک آیکن کادر راهنمای متن(مربوط به آیکن) نمایش داده می‌شود که در آن اطلاعاتی درباره عملکرد

 آیکن نوشته شده است٬ به این کادر راهنما .................... می‌‌گویند.

الف) Tip                   ب) Tools                           ج) Assistant                د) Help

4- گزینه Hide Extensions For Known File Type  سبب می‌شود:

الف) فایل‌ها و پوشه‌های پنهان نمایش داده شوند.            ب) فایل‌ها و پوشه‌های پنهان نمایش داده نشوند.

ج) فایل‌ها و پوشه‌های سیستمی نمایش داده شوند.           د) پسوند فایل‌های شناخته‌شده در ویندوز نمایش داده نشود.

5- در کادر محاوره Folder Options  انتخاب گزینه ..................... سبب می‌شود هر پوشه در پنجره جداگانه باز شود.

الف) Show Common Tasks In Folder                        ب) Open Each Folder In Its Own Window

ج) Open Each Folder In Same Window                   د) Double Click To Open An Item

6- در نرم‌افزار Word Pad کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

الف) از گزینه Print Preview در منوی File برای چاپ سند موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب) از گزینه Page Setup در منوی File گزینه Portrait برای چاپ افقی سند موجود مورد اسفاده قرار می‌گیرد.

ج) از ترکیب کلیدی Ctrl +F برای یافتن کلمه یا متن دلخواه در متن مورد اسفاده قرار می‌گیرد.

د) از ترکیب کلیدی Ctrl +H برای جایگزینی کلمه یا متن دلخواه در متن مورد اسفاده قرار می‌گیرد.

7- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) MC در ماشین‌حساب برای نمایش مقدار ذخیره‌شده در حافظه کاربرد دارد

ب) MS در ماشین‌حساب برای ذخیره عدد نمایش‌داده‌شده در حافظه کاربرد دارد

ج) MT در ماشین‌حساب مقدار عدد ذخیره‌شده در حافظه را با مقدار نمایش‌داده‌شده جمع می‌کند.

د)  CE در ماشین‌حساب برای حذف آخرین عدد وارد شده کاربرد دارد

8- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) در منوی Image برنامه Paint گزینه Attributes برای تغییر خصوصیات تصویر(اندازه٬ نحوه‌نمایش و غیره) کاربرد دارد.

ب) در منوی Image برنامه Paint گزینه Flip/Rotate برای کشیدن یا جمع‌کردن تصویر به‌صورت افقی یا عمودی به‌اندازه دلخواه کاربرد دارد.

 ج) در برنامهsound Recorder دکمه Record برای ضبط صوت به‌کار می‌رود .

 د) در  برنامه Windows Media player گزینه Skin Chooser از منوی View برای تغییر شکل ظاهری نرم‌افزار استفاده می‌شود.

9- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف)برای ایجاد گروه‌کاری

Control Panel à  Administrator àComputer Management à Systemà Local UseràGroup àNew Group

ب) برای آزادسازی فضای دیسکstart à All Programs àAccessories àSystem Tools àDisk Cleanup                         

ج) برای یکپارچه‌سازی فضای دیسک Start à All ProgramsàAccessoriesàSystem Tools àDisk Defragment             

د) برای ترمیم سکتورهای خراب

گزینه Scan For Attempt Recovery Of Bad Sector  àگزینه àCheck Nowبرگه àToolsکلیک‌راست روی درایو موردنظر و انتخاب My ComputeràProperties

10- Log Off چه تفاوتی با Turn Offدارد؟

11- برای تغییر صفحه خوش‌آمدگویی مطابق گزینه ...................... اقدام می‌کنیم.

 الف) Control Panel à User Account àChange  The Way Users Logon Or Off

ب) User Account àOr Pick An Account

ج) My Computer à User Account àChange  Welcome

د) نمی‌توان این صفحه را تغییر داد.

12- در مو رد حساب‌های کاربری کدام گزینه صحیح نمی‌‌باشد؟

الف) دو نوع حساب کاربری Limited وadministrator در ویندوز Xpمی‌توان ایجاد نمود

ب) در حساب کاربری نوع Limited کاربر نمی‌تواند حذف و نصب سخت‌افزار یا نرم‌افزار را انجام دهد.

ج) در حساب کاربری نوع Limited کاربر می‌تواند حذف و نصب سخت‌افزار  را انجام دهد.

 د) در حساب کاربری نوع Limited کاربر نمی‌تواند به تمام فایل‌های موجود روی رایانه دسترسی داشته باشد.

13- کدام‌یک از کارهای زیر توسط Disk cleanup انجام نمی‌شود؟

الف) حذف فایل‌های موقتی Tmp                             ب) خالی‌کردن سطل بازیافت

ج) حذف فایل‌های قدیمی‌تر                                   د)یکپارچه‌سازی فضای دیسک سخت

14- در کادر محاوره Windows Task Manger  زبانه‌ی.............یک سری اطلاعات سخت افزاری نمایش داده می شود و بخش مهمی که برای کاربر

 غیرحرفه‌ای در این سربرگ وجود دارد٬ نمودار گرافیکی Cpu Usage یا درصد فعالیت Cpu است.

الف)Applications                                             ب)Processes

ج)Performance                                               د)Networking  

15- کدام یک از گزینه های زیر در مورد برنامه Device Manager  صحیح نمیباشد؟

الف) برای اجرای این برنامه                 Control PanelàSystem PropertiesàHardwareàDevice Manager

ب) برای اجرای این برنامه(از چپ به راست)

                                    دکمهàPropertiesàHardwareàDevice Manager کلیک‌راست رویmy Computer  

ج) در این کادر می‌توان اطلاعات و مشخصات سخت‌افزارهای متصل به رایانه دید و تغییر ٬ حذف یا غیرفعال کرد.

د) در این کادر سخت‌افزارهای متصل به رایانه را نمی‌توان تغییر داد.

16- محل نمایش لیست اسناد و پرونده‌هایی است که به‌تازگی بازشده‌اند.

الف)My Documents          ب) My Computer        ج)My Recent Documents                د) Control Panel

17- توانایی Multi Tasking در ویندوز را شرح دهید.

18- در منوی Start پوشه ..............................  شامل برنامه‌هایی برای پخش فایل‌های صوتی و ویدوئی می‌باشد.

الف)Accessibility               ب)Accessories           ج)Entertainments                            د)System Tools

19- برای انتخاب تمام آیکن‌های یک پوشه کلید(ترکیب‌کلیدی)....................... و برای انتخاب آیکن‌های غیرمتوالی در یک پوشه

کلید(ترکیب‌کلیدی) ......................... را به‌همراه کلیک ماوس استفاده می‌کنیم.(از راست به چپ)

الف) Ctrl- Alt+A                 ب) Shift - Alt+A               ج) Shift- Ctrl+A                               د) Ctrl- Ctrl+A

20- اگر گزینه .............................. را هنگام خاموش‌کردن رایانه انتخاب کنیم‌٬ سبب می‌شود بدون اینکه برنامه‌های باز٬ بسته شود

کامپیوتر در حالت کم‌مصرف قرار گیرد.

الف)Turn Off                     ب)Restart                         ج)Hibernate                                  د) Standby

 

21- گزینه .............................. در کادر Shut Down Window‌٬ سبب می‌شود برنامه‌های در حال اجرا روی دیسک‌سخت ذخیره و کامپیوتر خاموش شود٬ زمانی‌که کامپیوتر را روشن می‌کنید برنامه‌ها به‌حالت قبل روی صفحه ظاهر می‌شوند.

الف)Log Off                     ب)Restart                         ج)Hibernate                                  د) Standby

22-  کدام گزینه در مورد پنجره Control Panel صحیح نمی‌باشد؟

الف) Switch To Classic View  سبب می‌شود برنامه‌ها از حالت دسته‌بندی خارج شده و آیکن مربوط به هر برنامه بطور جداگانه در این پنجره نمایش داده می‌شود.

ب) با دابل کلیک روی آیکن Sound And Audio Devices  و انتخاب زبانه Sound می‌توانید صداهای مختلفی را برای رویدادهای ویندوز انتخاب کنید.

ج) با دابل کلیک روی آیکن Power Option و انتخاب گزینه Presentation گزینه‌های مصرف‌برق غیرفعال شده و سبب می‌شود سیستم هرگز به حالت Stand By نرود.

د) دابل کلیک روی آیکن Power Option در قسمت Hibernate و انتخاب گزینه Enable Hibernate سبب می‌شود هنگام خاموش کردن کامپیوتر در کادر محاوره Turn Off Computer  با نگه‌داشتن کلید Shift گزینه Hibernate مشاهده شود.

23- در کادر محاوره Windows Task Manager زبانه‌ی __________ اطلاعات سخت‌افزاری نمایش داده می‌شود و بخش مهمی که برای کاربر غیرحرفه‌ای در این زبانه‌ وجود دارد نمودار گرافیکی Cpu Usage یا درصد فعالیت Cpu است.

الف)Applications                  ب)Processes                     ج) Performance                       د) Networking

24- کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد برنامه Device Manager نمی‌باشد؟

الف) برای اجرای این برنامه                              

                                                       Control PanelàSystem PropertiesàHardware   àDevice Manager

ب) برای اجرای این برنامه                

                                                  àPropertiesàHardwareàDevice Manager کلیک‌راست رویmy Computer

ج) در این کادر می‌توان اطلاعات و مشخصات سخت‌افزارهای متصل به رایانه را دید ٬ تغییر داد یا حذف نمود.

د) در این کادر فقط می‌توان اطلاعات و مشخصات سخت‌افزارهای متصل به رایانه را دید.

25- فشردن کلید (کلید ترکیبی(  ___________ پنجره را از حالت حداقل به حالت قبل برمی‌گرداند و استفاده از کلید )کلید ترکیبی( ___________  به‌طور متوالی سبب می‌شود که پنجره فعال تغییر کند و بین پنجره‌های باز  جابجا شود.(از راست به چپ)

الف)Alt+ Tab ، Alt               ب) Alt ، Tab               ج)Alt +Tab ، Alt +Tab              د)Ctrl+ Tab‌ ، Ctrl +Tab

26- نوار وضعیت معادل کدام گزینه زیر است؟

الف) Title Bar                   ب) Status Bar               ج)Address Bar              د)Address Bar

27- 3 مورد از تفاوتهای کادر محاوره با پنجره را بیان نمایید.

28-اگر بخواهیم پنجره‌عای باز را به‌صورت افقی و مانند کاشی زیر یکدیگر مرتب کنیم، باید در نوار Task Bar در قسمت پایین صغحه کلیک راست نموده و گزینه _____ را انتخاب نماییم.

الف) Cascade Windows                                     ب) Tile Windows Horizontally              

ج) Tile Windows Vertically                                د)Tile Desktop Show

29- با طی‌کردن مطابق کدام گزینه می‌توان تعداد آیکن‌های پیش‌فرض منوی Smart را تغییر داد؟

الف) کادر محاوره Taskbar And Start Menu ← برگه  View  ← در بخش Number

 ب) کادر محاوره Taskbar And Start Menu ← برگه  General  ← در بخش Program

ج) کادر محاوره Display Properties ← برگه  View  ← در بخش Start Menu Setting

د) کادر محاوره Display Properties ← برگه  View  ← در بخش Number 

30- در کادر محاوره Task Bar And Start Menu روی دکمه Customize کلیک کرده و زبانه Advance را انتخاب می‌کنیم، اگر گزینه ___________ را انتخاب نماییم، در صورتیکه برنامه جدیدی روی کامپیوتر نصب شود تا زمانی که اجرا نشده، برنامه به‌صورت های‌لایت نمایش داده می‌شود.

الف)  Start Menu Items                                        ب) Open Submenus When I Pause On Them

ج)Start Menu Setting                                            د)Highlight Newly Installed Application

31-درستی یا نادرستی هر گزینه را مشخص کنید.

الف) برای حذف زمانبندی اجرای یک برنامه    Control Panel → Scheduled Tasks → Add Scheduled Tasks

ب) برای نصب یک چاپگر                                  Control Panel → Printer And Faxes→ Add A Printer

ج) در کادر خصوصیات چاپگر امکان تنظیم چاپ صفحات از آخر به اول وجود ندارد.

چ) در کادر خصوصیات چاپگر امکان به‌اشتراک‌گذاری چاپگر همیشه وجود ندارد.

د) به حالتی که تمام امکانات چاپ در اختیار چاپگر نباشد، Ready می‌گویند.

ذ) برای ذخیره سند ایجاد شده، ترکیب کلیدی Ctrl +S را می‌فشاریم.

س) برای ایجاد سند جدید، ترکیب کلیدیctrl +O  را می‌فشاریم.

ش) برای چاپ سند، ترکیب کلیدی Ctrl +P را می‌فشاریم.

و) هنگام چاپ، نمایش پیغام This Document Failed To Print یعنی چاپگر به مقدار کافی کاغذ ندارد.

32- در Control Panel کدام گزینه نادرست می‌باشد؟

الف) برای نصب یا حذف برنامه‌ها گزینه Add Or Remove Program را انتخاب می‌کنیم.

ب) برای تغییر شکل ظاهری ماوس روی گزینه  Mouse دابل کلیک کرده، زبانه‌ی Button را انتخاب نموده، و شکلی دلخواه را برای ماوس تعیین می‌کنیم.

ج) برای افزودن زبان فارسی به کامپیوتر روی گزینه Regular And Language  کلیک نموده، در زبانه‌ی Language دکمه Detail و سپس دکمه Add رافشرده و زبان فارسی را انتخاب می‌نماییم.

د) برای نصب Font جدید روی پوشه Font دابل کلیک نموده از منوی File گزینه Install New Font را انتخاب می‌نماییم.

33-در کادر محاوره Customize Start Menu در قسمت Start Menu انتخاب گزینه _______________ سبب می‌شود در منوی Start، Control Panel به‌صورت منو نمایش داده شود.

الف)Control Panel Menu                                        ب)Display As A Menu

ج)Display As A Link                                                 د)Show Menu

34- گزینه صحیح را انتخاب فرمایید

الف) پاک شدن اسناد موجود در Recent Documents سبب پاک شدن سند اصلی می‌ش.د.

ب) در کادر محاوره Customize Classic Start Menu برای افزودن برنامه کاربردی به منوی Start روی گزینه Advanced کلیک می‌کنیم.

ج) برای خروج از محافظ صفحه نمایش باید از پنجره Display Properties استفاده نمود

د) کلمه عبور برای خروج از محافظ صفحه نمایش همان کلمه عبوری است که برای ورود به ویندوز از آن استفاده می‌کنید.

35- کدام گزینه روش مرتب‌کردن آیکنها براساس آخرین زمان تغییر را بیان می‌کند؟

الف)     Arrange Icons By →Modified                                      ب) Arrange Icons By → Auto To Grid

ج)       Arrange Icons By → Type                                              د) Arrange Icons By → Date

36- در کادر محاوره Display Properties  زبانه‌ی __________ برای تغییر الگوی نمایشی استفاده می‌شود.

الف)Appearance                    ب)Desktop                       ج)Themes                        د)Setting

37- ظرفیت کلاستر به چه عواملی بستگی دارد؟ ( پاسخ: حجم پارتیشن، نوع سیستم‌فایل)

38- کدامیک از اسامی زیر برای نامگذاری فایل‌ها و پوشه‌ها مجاز است؟

الف)Nul.Txt                    ب)Co?.Com                                ج)Com.Txt                        د)Txt.Txt

39- هر یک از گزینه‌های مقابل را تعریف کنید. الف)شیار               ب) سکتور               ج) درایو                         د) دیسک فیزیکی

40- در کادر محاورهtaskbar And Start Menu Properties  با فعال‌کردن گزینه _____________ نوار وظیفه روی پنجره‌های باز قرار می‌گیرد.

الف)Auto Hide The Taskbar                                       ب) Lock The Taskbar

 ج) Keep The Taskbar On Top Of The Windows        د)Show The Taskbar Top

41- کدامیک از اسامی زیر برای نامگذاری فایل‌ها و پوشه‌ها مجاز نیست؟

الف)Ball.Bat              ب)  <Bank:               ج)Cd.Exe                 د) Aux22  

و) My@12.Rtf            ز) Com2.Wav          ه) How Are You     ن)  Com*.*   ی) “Student”.Azx

42- معادل هر یک از گزینه‌های سمت راست را در سمت چپ مشخص نمایید.

الف) مشاهداه اطلاعات به اشتراک‌گذاشته‌شده کاربران                                                                        Publish This Folder(A   

 ب) زیر پوشه                                                                                                                          Documents (B   

 ج) انتشار پوشه انتخاب‌شده                                                                                                            Thumbnails (C

 د) محتویات گرافیکی آیکن را به‌صورت تصویر کوچک نشان می‌دهد.                                                       Details (D   

 ه) لیستی از فایل‌ها و پوشه‌ها به‌همراه مشخصات دیگر آنها شامل، نام، نوع فایل، تاریخ آخرین تغییرات نشان داده می‌شود. Sub Folder(E   

 

[ چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٧:٠۳ ‎ق.ظ ] [ qcom ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
امکانات وب
RSS Feed

Powered by WebGozar

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ