نمونه سوالات فلش

1          

در Flash محلی که ابزار های ترسیمی در آن قرار دارد چه نامیده می شود؟

الف)Tool Box                                            ب)Stage

ج)Library                                                   د)Panel

1

الف

2          

در Flash محلی که کار هنری خود را در آن می کشید چه نامیده می شود؟

الف)Tool Box                                            ب)Stage

ج)Library                                                   د)Panel

1

ب

3          

کدام یک از نواحی زیر برای سازماندهی و کنترل فیلم در زمان نمایش مناسب است و هر فریم را می توانیم در این محیط سامان دهی کنیم؟

الف) Panel                                                  ب)Layers

ج) Time Line                                              د) Library

1

ج

4          

در نرم افزار فلش به ناحیه ای که در ان ترسیم انجام میشود........گفته می شود.

الف-stage                                                      ب-info    

ج-scene                                                        د-web

 

1

الف

5          

نام محدوده ای است که عناصرگرافیکی برای دیده شدن در نمایش نهایی ,باید روی ان قرار بگیرند؟

الف)محیط کاری (work area )                         ب)صفحه(stage)  

   ج)خط زمان(timeline)                                 د)بنجره(panel)

1

ب

6          

حداقل حافظه Ram  مناسب برای اجرای نرم افزارCS4.0  Flash چه میزان می باشد؟

الف)1GB                                                    ب)2 GB

ج)512 MB                                                  د) 256 MB             

1

الف

7          

با کدام یک از کلید های زیر میتوان پانل ها را مخفی کرده یا نمایش داد؟

الف) F5                                                       ب) F4      

ج) F3                                                          د) F2

1

ب

8          

در Flash محلی که دارای اطلاعاتی در مورد عناصر انتخابی و گزینه هایی برای تنظیم آنها دارد چه نامیده می شود؟

الف) Tool Box                                            ب) Stage

ج)Library                                                    د)Panel

1

د

9          

در قسمت نوار وضعیت Time Line کدام یک از موارد زیر نمی باشد؟

الف)زمان سپری شده از فیلم                               ب)شماره فریم جاری

ج)تعداد فریم ها                                                د)سرعت اجرای فایل

2

ج

10       

با کدام یک از ابزار های زیر می توان اشکال ترسیمی را تغییر اندازه داد؟

الف) Stage                                                   ب)Fill Object

ج)Edit Gradian                                            د) Free Transform

2

د

11       

با کدام ابزار زیر می توان محتویات توپر یا Fill یک عنصر را با رنگ پر کرد؟

الف) Pencil                                                 ب) Brush

ج)Paint Bucket                                           د) Pen      

2

ج

12       

از کدام گزینه برای تنظیم واحد اندازه گیری صفحه استفاده می کنیم؟

الف)Insert/Document                                  ب)File/New

ج)Modify/ Document                                د) Modify/Convert To Symbol

2

ج

13       

نام لایه ها در کدام یک از پنجره های زیر مشاهده میشود؟

الف)Work Area                                           ب) Time Line

ج) Stage                                                      د)Background

2

ب

14       

تمام تصاویر گرافیکی که در Flash ایجاد می شود اساس ........... دارد.

الف)نقطه ای یا پیکسلی                                     ب)برداری

ج)خطی                                                         د)نقش بیتی

2

ب

15       

با کدام یک از کلید های ترکیبی زیر می توان خط کش را فعال کرد؟

الف)Alt+Shift+R                                        ب)Ctrl+Shift+R

ج) Ctrl+ Alt+Shift+R                                  د) Ctrl+R

2

ج

16       

در Flash برای فعال کردن ابزارSub Selection از کدام کلید میانبر زیر استفاده می شود؟

الف) A                                                         ب)B                  

ج) R                                                             د)T

2

الف

17       

کدام ابزارزیر فقط باعث ترسیم خط راست استفاده می شود.

الف-pen                                                         ب-line  

 ج-hand                                                          د-shape

 

2

ب

18       

با کدام ابزار زیر می توان به صورت دست ازاد خطوط منحنی نرم ترسیم نمود.

الف-bezigon                                                  ب-curves    

ج-zoom                                                          د-pencil

 

2

د

19       

کدامیک از ابزار زیر برای ترسیم اشکال و مسیر ها استفاده میشود؟

الف)pen                                                       ب)eraser           

ج)free transform                                         د)sub selection

2

الف

20       

از این ابزار جهت انتخاب هایی که شکل نا منظم دارند استفاده می شوند؟

الف)sub selection                                       ب)brush                     

ج)lasso                                                        د)arrow          

2

ج

21       

ازابزار قلم (pen)به چه منظور استفاده میشود؟

الف)این ابزار برای رسم منحنی های منظم کاربرد دارد   ب)این ابزار برای رسم دایره وبیضی کاربرددارد

ج)این ابزار برای کشیدن خطوط راست کاربرددارد         د)این ابزار نقاط ویرایش دریک شکل را نشان میدهد

2

د

22       

برای نمایش خطوط شبکه (Grid) ازکدام کلید ترکیبی استفاده میشود؟

الف) ctrl+G                                                 ب)ctrl+;                

ج) ctrl+shift+G                                           د)ctrl+D

2

ب

23       

میانبرصفحه کلید برای فعال کردن ابزار پاک کن کدامیک از کلیدهای زیر می باشد؟

الف)B                                                       ب)D               

ج)P                                                           د)E

2

د

24       

هنگام استفاده از ابزار PEN با پایین نگه داشتن دکمه..... این ابزار به ابزار Convert Anchor point تبدیل می شود.

الف)alt                                                      ب)ctrl                

ج)shift                                                       د)tab

2

الف

25       

با کدامیک از ابزار های زیر می توانیم چهارضلعی و دایره ترسیم نمایید؟

الف)stroke-fill                                          ب)rectangle-oval          

ج)pencil-rectangle                                    د)oval pencil

2

ب

26       

چنانچه بخواهیم سطح داخلی شکلی که stroke ان دارای منافذ متوسط است را با استفاده از paint bucketرنگ امیزی نمائیم ,کدام گزینه درکادر optionرا انتخاب کنیم؟

الف)paint fills                                             ب)close medium Gaps             

ج) close layer caps                                     د)   paint inside       

2

ب

27       

هرگاه با استفاده از قطره چکان نمونه رنگ یک خط (stroke)را انتخاب کنیم ,انگاه چه اتفاقی رخ میدهد؟

الف)بلافاصله ابزار paint bucket فعال میشود.     ب)روی fill هرشکلی کلیک نماییم ,به رنگ دلخواه تبدیل میشود

ج) بلافاصله ابزار ink bottle فعال میشود.            د)بلافاصله کادر option باز میشود.               

2

ج

28       

در مدل رنگ HSB ,میزان اشباع رنگ مقابل کدام فیلد قرار میگیرد؟

الف)saturation                                          ب)Brightness       

ج)Hue                                                       د)در این مدل ,میزان اشباع رنگ قابل تنظیم شدن نیست.

3

الف

29       

با کدام یک از روش ها ی ترسیمی ابزار Deco می توان به صفحه یک بافت شبکه ای اعمال کرد؟

الف-symmetry fill      ب-Grid fill             ج-vine fill                  د-GUIDE FILL

 

3

الف

30       

جابه جایی و اصلاح فرم در رنگ های طیفی توسط ابزار ........ انجام می گیرد؟

الف)               Gradient Transform ب) Gradient   Position

ج) form     Gradient                          د) properties Gradient

3

الف

31       

کدام یک از فرمت ها ی فایلی زیر برای ذخیره ی پالت رنگ گرادیان مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف-Act                    ب-Atc                  ج-Crl            د-Clr

 

3

الف

32       

کدام گزینه صحیح است؟

الف)ابزار ink bottle برای تغییر رنگ یک سطح به کار میرود. 

  ب)ابزار oval چندضلعی منتظم رسم میکند.

ج)ابزار Eye dropper رنگ یک خط را تغییر میدهد.   

د)ابزارpaint bucket برای رنگ امیزی اشیاء بسته به کار میرود.

3

د

33       

دریک تصویر یا شکل موجود در صفحه نمایش ,...........در واقع کادر ,محیط یا جداره اطراف ان را تشکیل میدهد.

الف)fill                                                          ب)fill color             

ج)stroke&

/ 24 نظر / 496 بازدید
نمایش نظرات قبلی
داوود

دستتون درد نكنه واقعا عالي بود، نمونه سؤالات فلش ام‌ايكس رو من در خيلي از سايت‌ها پيدا كردم، اما هيچ‌كدوم جواب‌هاش رو نمي‌ذارن، دستتون درد نكنه، خيلي به دردم خورد.

نازنین

سلام سوالات خیلی خوب هستند دستتون درد نکنه من فردا امتحان دارم سوالات جواب ندارند کجا میتونم جوابشونو پیدا کنم .

مربی کامپیوتر

مرسی عالی بود

sama

mishe begin pas javabash ko

مهدیه

جواب سوالای فلش نداده بودین اگخ میشه جواب ها رو بدین

فرشته

چه کار باحالی مرصی جواب سوالاتونو پیدا نکردم

ریحانه

سلام پس جواباشون کجاست

hosain

با سلام از زحمات شما متشکرم