بسته های نرم افزاری 3

1-   انواع صفحات وب را از نظر ماهیت تعامل با کاربر بیان کنید.                                                                                                   2

2-  ویژگی های زبان PHP را بیان کنید.                                                                                                                                             2

3- برنامه ای بنویسید که میانگین سه عدد مفروض را محاسبه و چاپ نماید.                                                                                4

4- دو نوع کلی حلقه های زبان PHP را نام ببرید.                                                                                                                            1

5-  دو گونه اصلی دستورات کنترلی در زبان های برنامه نویسی را نام ببرید.                                                                            1

6-  عملکرد هر یک از توابع زیر را شرح دهید.                                                                                                                                    4

الف) date()

ب) min()

ج) round()

د)strtolower

7- مفهوم و کاربرد cookie را توضیح دهید.                                                                                                                                      2

8- مفهوم و کاربرد session را توضیح دهید.                                                                                                                                    2

9-  عملکرد تابع mysql_fetch_assoc() را شرح دهید.                                                                                                                 2

/ 2 نظر / 250 بازدید

جوابش کجاس

mari

سلام.خسته نباشید بابت نمونه سوال ها ممنون فقط یه خواهشی دارم نمونه سوالات سال دوم فنی درس مبانی وبرنامه نویسی سی شار را بزارید ممنون