# سوم_کاردانش

نمونه سوالات فلش

1           در Flash محلی که ابزار های ترسیمی در آن قرار دارد چه نامیده می شود؟ الف)Tool Box                                            ب)Stage ج)Library                                                   د)Panel 1 الف 2           در ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 599 بازدید