# سوم__فنی

بسته های نرم افزاری 3

1-   انواع صفحات وب را از نظر ماهیت تعامل با کاربر بیان کنید.                                                                                                   2 2-  ویژگی های زبان PHP را بیان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 250 بازدید